Dabalataanis, ADO(ODF) hin du’e moo hin makame?

Above Single Post

Dabalataanis, ADO(ODF) hin du’e moo hin makame?

Ma’akalaawwiin maal fakkaata?

Barreeffamoota keenyanii,

Dhugaa bahumsa dararamtoota duraanii,

Yaada namoota yeroo duraaf daawwatanii qabanneerra.

Dabalataanis, ADO(ODF) hin du’e moo hin makame?

Roobart Mugaabee, ‘abbaa digiriiwwan 22’ kanneen jedhan qabna.

BBC News Afaan Oromoo

Below Single Post