Daba : Hidhamtoota siyaasaa Oromoo Awaash turan irraatti dhiibban ga’aa jiraachu himame

Daba: Hidhamtoota siyaasaa Oromoo Awaash turan irraatti dhiibban ga’aa jiraachu himame.

Jaal Battee Urgeessaa irraatti reebicha qaqqabeen miidhan irraa ga’uu namoonni ijaan argan dubbachaa jiru. Gama biraatin hidhamtoonni baay’een yeroo gadi lakkifaaman Hoggantoonni ABO akka hin baane godhameera.Uummanni hoggantoota isaa mana hidhaa jiru hundaaf xiyyeeffannoo akka kennu dhaamna.
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย 
ย