This is Dhaabaa Cufaa. He is lawyer. He was also OFC

This is Daba Chufa (Dhaabaa Cufaa). He is lawyer. He was also OFC candidate in Gindeberet constituency in the 2015 election.

This is Daba Chufa (Dhaabaa Cufaa). He is lawyer. He was also OFC candidate

The person you see in the picture is Daba Chufa (Dhaabaa Cufaa). He is lawyer. He was also OFC candidate in Gindeberet constituency in the 2015 election. He and Wondimmuu Ibsaa were lawyers paid by OFC to represent more than 300 accused Oromo activists/Oromo political prisoners due to the OromoProtests. Daba Chufa was arrested after he got the power of attorney to represent Dr Merera along with Dr Ya’iqob and Wondimmuu at the courts of law. Now he is in Ambo prison. No charge was made against him so far.
===========================================

Namni isin suuraa irratti argitan kun Dhaabaa Cufaa jedhama. Abukaatoo seeraa ti. Obboo Wondimmuu Ibsaa wolin hidhamtoota Siyaasaa 300 ol bakka bu’ee falmataa turee jira. Hidhamuu Dr. Mararaa Guddinaa duuba Dr. Ya’iqoob, Wondimmuu fi inni Dr. Mararaaf falmuuf bkka bu’ummaa erga fudhateen duuba Ambotti hidhamee jira. Dabaa cubbuu gurguddoo ogeeyyii seeraa irratti raawwatamu kun kan jalqabaa miti. Sirni seer dhabeebeessi kun kanaan duralle ogeeyyii akka Dastaa Dinqaa fi Dajanee xaafaa fa illee hidhee dararaa jiraachuun ni yaadatama. Wanti beekkamuu qabu garuu guyyaan isaa dheerachuu fi gabaabbachuu danda’a malee dararaan isaanii bu’aa malee hin hafu! Hundi keennaa kana sirritti haa hubannu.