DAARIMUU HARARGEE BAHAA LOLA LIYU POLISII FI UMMATA OROMOO

DAARIMUU HARARGEE BAHAA LOLA LIYU POLISII FI UMMATA OROMOO

Onko. 17,2018: Hararge Cinaaksan Ilmaan Oromoo Cinaaksan keessatti manni irratti gubachaa jira.

Shamshadin Taha

Cinaaksan 6/2/2011

“Araddaa #Dawwee_kooraa irraatti dhukkasa bananii hanga ammati gama keenyarra nama tokko kan bayyee madaaweetu jira dafaa nuuf dhaqabaa dhiigaa jira lolibitti fufee jira.”