Dokumantarii Mogaasa Daandiiwwan M/Adaamaa OBN 18 06 2010

Dokumantarii Mogaasa Daandiiwwan M/Adaamaa OBN 18 06 2010

“Mee Koottaa Wal Gorfannaa … Hin Laannu nuti dhaala Abbaa keenyaa”
Far. Oromoo, Guraaraa Toleeraa