Qeerroon Oromia: “Tarkaanfii daandii cufuu fi gabaa lagannaa itti muddite !!!

Qeerroon Oromia: “Tarkaanfii daandii cufuu fi gabaa lagannaa itti muddite!!!

“Tarkaanfii daandii cufuu fi gabaa lagannaa itti muddite Qeerroon Amboo fi gudar


#Gabaasaqeerroo

Qaaqee
Tarkaanfiin gabaa lagannaa fi hojii dhaabuu qeerroo Magaalaa Qaaqee Konkolaataa isaanii buufataa Konkolaataa dhaabanii galanii jiru.Qabsoon keenyaa itti fufa.


#Gabaasaqeerroo

” Wallagga magaalaa Gimbii guyyaa har’aa daandiin cufamuun konkolaataan akka itti darbu dhabe.”


#FacesofOromia-(Bitootessa 03/2018) Karaan konkolataa Finfinneerraa gara Lixa Oromiyaa geessu Hoolotaa hanga Baakkootti cufaadha. Karaan Hoolotaafi Mogor gidduu jiru iddoowwan garaagaraatti cufamee jira. Tajaajilli geejjibaa tokko hinjiru.


Naqamte 
Uummata keenya bakka buute achi ta’aa turte kana booda uummata Tigray bakka bu’ii.fuulli isheetuu azeeb masfiniin wal faakkaata daaraa ishee godhaa jaartii tana.
Abbaan Torbee qophaa’eera Aaddee Demituuf


“Qaaqee
Waraanii Wayyaanee Ummata Magaalaa Qaaqee bifa kanaan keessaa walii gadii deemtee dorsiisaa jirti”

1 Comment

  1. Oromoon miseensota OPDO labsii kana deeggaran akka bineensaa hadamsee daaraa taasiisuu qaba. Kana booda tokko du’ee tokko nyachuun mannaa wal gagalaafanneetuma dhumuu nuu wayya. Qeerroon waan biraa yoo dadhabe guyyaa guyyaa Finfinnnee keessa deeme wayyaanee fi waan Wayyaanee fakkaatu hunda qoratee halkan halkan daaraa taasiisuu hindadhabu.

Comments are closed.