Daamisoo Moosisaa Offi Dhama Raasa New Oromo Music 2020.

Daamisoo Moosisaa Offi Dhama Raasa New Oromo Music 2020. Tom Studio.Irbu Pictures.

Tiyyaa Daadhii Aseessaa New Oromo Music 2020. Raya Studio.

Obsee Daacoo – Qaammee -Oromo New music – Enkutatash – affan Oromoo

Jireenyaa Gadaa Aarsaa Lubbuu Kaffalaa New Oromo Music 2020. KeenBoon Studio.


Badiin ABO inni guddaan gantoota ejjannoo hin qabne dhaabichatti deebisuu qofaa otuu hintaane gaafatama humnaa fi dandeettii isaanii ol ta’e baachisuu dha. Namoonni mana isaanii bulfatuu hin dandeenye, gaafatama ummata bahachuu hindanda’an!!
ABO gantootaa fi ergamtota of keessaa gingilchee baasuu qaba!!
No photo description available.