All Cushitic people in Ethiopia have similar culture and common heritage

All Cushitic people in Ethiopia have similar culture and common heritage. Especially, the Oromo and Sidama have very similar culture, language and way of life. Like the Oromo the Sidama lived under Gadaa democratic rule. Afaan Oromo and Sidama have a lot of vocabularies in common. The cultural dance of Sidama is similar to that of Oromo as shown in the Sidama dance in this video.
Via: Sidama Heritage Network
==================
Ummatoonni Hortee Kush ta’an aadaa walfakkaataa qabu. Keessattuu ummatni sidaamaa fi ummatni ummanni Oromoo waan hedduudhaan walitti dhihaatu. Akkuma ummata Oromoo ummanni sidaamaa sirna Gadaan bulaa ture. Afaan Oromoo fi Afaan Sidaamaa jechoota hedduu waliin qooddatu. Aadaan Oromoo fi Sidaamaa hangam akka wal fakkaatu wallee kana irraa calaqqisa.