Oromo Mothers : ask is there a Great Conspiracy against Oromo?

Oromo Mothers : ask is there a Great Conspiracy against Oromo’s freedom?

MALLI KOO MAALI? Bara darbes boo’ee imimmaan hin qoortu dur achiin duras boohee yoomi kan naaf guutuu? har’as boo’aan jiraa
imimmaan hin dhumatu mala naa dhahaa yoo sana kan naaf guutuu kan fiigu nu fiigsisee kan ciisu nu ciibsee ani sii du’e jechaa boodaan nu yaabanii gamtaa dhaba keenyaf dhalaa koo kichuu dheedhii

..