Congratulations Ob Lidetu!!

Congratulations Ob Lidetu!!

Dhaddachi Yakkaa 2ffaan Mana Murtii Federaalaa Sadarkaa 1ffaa himannaa Obbo Lidetuu Ayyaalew irratti dhiyaate kuffisuudhaan Obbo Lidetuun addunyaa gama barbaadetti socho’uuf bilisa akka ta’e labsee jira.
 
የፌደራል መጀመሪያ ደረጃ ፍርድ ቤት: ሁለተኛ ወንጀል ችሎት አቶ ልደቱ:አያሌው ላይ የቀረበውን ክስ ውድቅ በመማድረግ አቶ ልደቱ ወደ ፈለገብት የአለም ክፍል መንቀሳቀስ እንደሚችል አውጇል::
Via: Dabessa Gemelal