Concert Ilfinesh Qannoo haala bareedaan galma Rifty Valley University gaggeefamaa jira. Ilfinesh Qannoo sirba ” firi fira hin nyaatu” kan jedhu sirbuun dhimma tokkummaa

Concert #Ilfinesh Qannoo haala bareedaan galma Rifty Valley University gaggeefamaa jira. Ilfinesh Qannoo sirba ” firi fira hin nyaatu” kan jedhu sirbuun dhimma tokkummaa jabeessaa jechuun dhaawwatoota barcuma irraa ol kaastee gammachiisteetii. Viva Ilfinesh teenya.
Umuurii dheertuu. Gumaata guddaatuu godhamaa jira

Oromia Qeerroo Media