Comparing Afaan Oromoo with Amharic

Comparing Afaan Oromoo with Amharic

Beka Motiin, Ebla 20, 2019

How Afaan Oromoo is self-reliance than the Amharic which got many loan words:

Arabic Amharic Oromic/Afaan Oromoo
Afra አፋር biyyoo
Bet ቤት mana
Sama ሰማይ waaqa
Eyin አይን ija
Ras ራስ mataa
Sajid መስገድ waaqefachuu/kadhachuu
Qudis ቅዱስ qulqulluu/ebbifamaa
Yeqadis መቅደስ ——————————-
Mot ሞት du’a
Malabis ልብስ uffata, hucuu, wayyaa
Bahar ባህር galaana
Qesis ቀስ luba
Yasima መስማት dhaga’uu
Wirsa መውረስ dhaaluu
Wilada መውለድ dhalachuu
Dam ደም dhiiga
Maqabur ቀብር awwaala
Shaxir ሻጥር abshaala/gamna
Taman ተመን gatii
Kullu ሁሉ hunda
Alam አለም addunyaa
Hisab ሂሳብ irriga
Nafas መተንፋስ afuurabaafachuu(compoundword)
Saraqi መስረቅ hatuu
Zakar መዘከር yaadachuu
Hilim ህልም abjuu
Hazan ሃዘን gadda
Fitina ፈተና qorumsa
Yamilak መምለክ amanuu
Madina መዲና magaalaa
Barid ብርድ dhaamocha
Nisr ንስር risaa
Qamul ቅማል injiraan
Isim ስም maqaa
Yasima መስማት dhaga’uu
Tarik ታርክ seenaa
Finjal ፍንጃን shiinii/siinii
Mizan ምዛን madaalii
Kowakeb ኮኬ ብurjii
Salam ሰላም nagaa
Medan መዳ dirree/bajjii
Fasuwa ፋስ dhuufuu(dhiifama safuudha)
Yafta መፍታት banuu
Bawaz መበዋዝ makuu
Xabi’a ጠባይ amala
Sulxa ስልጣን tayitaa
Qaba/qubul ቀቡል fudhatama
Difir ጥፍር qeensa
Sakar ሰካር machii
Xa’am ጠሃም dhanama
Jamal ግማል gaala
Faras ፋራስ farda
Baqal በቅሎ gaangee
Xasa ጣሳ inkoolaa
Yabarik የባርክ eebbisuu
Xaraf ጠራፍ handaara
Yatifash ማጥፋት baduu
Yawahid መዋሃድ tokkoomuu/tokkoomsuu
Hadid ሃድድ sibiila
Gamiz ሻምዝ kittaa
Yazira መዝራት facaasuu/qotuu
Baraq ማብራቅ balaqqeesa
Nimir ነብር qeerransa
Nabi ነብይ ergamaa
Qumar ቁማር tirgaa
Yahuk ህካክ hoosisaa
Alam ኣለም addunyaa
Qurab ቁራ arraagessa
Zaman ዘመን bara
Wakit ወክት yeroo
Mizamir መዘማር faarfachuu
Sahal ሳል qufaa
Yadafiq መድፋት dhangalaasuu

Ammaaf asuma irrattiin dhaaba malee, wantichi yoo keessa seenan isa lakkawamee dhumu miti.

2 Comments

Comments are closed.