Cinaaksan osoo fuula duura iyyinuu shiftoonni ammaas lubbuu nama 20 olii nurraa ajjeesanii jiran maalif

Cinaaksan osoo fuula duura iyyinuu
shiftoonni ammaas lubbuu nama 20 olii nurraa ajjeesanii jiran maalif

Kun hundi Oromoo jabeessa malee duubatti hin deebisu!!
Mootummaan Naannoo Oromiyaa hatattamaan humna WBO cimsee hidhachiisuu qaba!
Gumaan ummata keenyaa akka dhangala’etti hin hafu!!

#BreakingNew Oduu Gaddaa
Cinaaksan osoo fuula duura iyyinuu
shiftoonni ammaas lubbuu nama 20 olii nurraa ajjeesanii jiran maalif harargeen abbaa dhabde taa’anii callisanii itti laalun maalif fala tahe
OPDOn harargeetis garaaf malee lammiif hin taatu maalif yaa Harargee tiyya

Farhan Abduselam Ahmed


Harargee Bara 1889
#Oromo
#Oromia