Cinaaksan-Harras wareega baasaa jirti. Ganama kana lola liyyuu polisiin ummata keenyarratti banteen namoonni 4 wereegamnii jiran. Isaanis:

#Cinaaksan-Harras wareega baasaa jirti. Ganama kana lola liyyuu polisiin ummata keenyarratti banteen namoonni 4 wereegamnii jiran. Isaanis:

1 Abdii Mohammad
2 Feeysal Alii Araarsoo
3 Ahmad Dinichoo
4 Abdi Abdullee

Kanneen madaawan immoo:

1 Sittiin Elamoo
2 Kadar Mihammad
3 Umar Mohammad sheekaa
4 Ahmad iftinaa jadhaman.

Hamma bilisummaa fi haqni ummata Oromoo hin kabajamnetti Qabsoon itti fufa!!

Jabaadhaa Qeerroo dhiigi yaaleen keessan dhandala’e bilaashatti hin hafu!


Har’a ganama kana godina lixa wallagga magaalaa Gullisoo keessatti hiriirri nagaa dhaadannoolee armaan gadiin gaggeeffamaa ooleera!
innis;-
>Abdii Illee seeratti nuuf ha dhiyaatu
>mirgi hiree murteeffannaa Oromiyaaf ha kabajamu
> ABO’n balaaleffatamuu hin qabu!
>ajjeechaan uummattoota oromoo naannoo daangaa somaaleerra jiran irratti liyyuu police’n gaggeeffamaa jiru akkasumas dambidoollootti loltoonni mootummaa ijoollee oromoo irratti gaggeessaa jiran ha dhaabbatu!
fi kkf’n gaggeeffamaa ooleera! hiriirichis hoggantootni OPDO tokko tokko gaaffi hiriirtotaa fuudhuuf yeroo yaartuuf waakkatanillee ejjannoo qeerroon sodaachuudhaan gaaffii kana fuudhuuf dirqamaniiru!

Via: Dhábasá Wakjira Gemelal