TIM News-Waa’ee Hidhaa Hiikkannoorratti ABO’n cimsee balaaleffateera. Ejjennoosas lafa kaa’eera. 

TIM News: Waa’ee Hidhaa Hiikkannoorratti #ABO‘n cimsee balaaleffateera. Ejjennoosas lafa kaa’eera. #AddisuAregaKitessa; namicha hirribaa wareeree dubbii borcu sanaan Viidiyoo kana naaf gahaa. #ABO’n hidhaa hiikkannoo kan jedhu kana jechasaayyuu dhaga’uu hinfedhu. Eenyutu hiikkate? eenyutus hiikkachiise?….Hundumaafuu, #ABOn kana ifa gochuunsaa waan baayyee gaariidha. Kana booda Oromiyaan gar tokkotti calalamti. Qabsoo hadhooftuun garuu dura keenya jirti. Maqi-balleessitoonnis dhaaba kanarratti ijaaramaniiru. Dhaabni kun ni injifata. Amams gama miidiyaan waan kun sirriitti belbeluu qaba. #Qeerrooqophaa’i; WBO qophaa’i; Hundaaarra caalaammoo Sabni Oromoo marti of bilisoomsuuf qophaa’aa! #ABO n ejjennosaa ifa godheera!