The killers built the Monument and sugarcoated the cause of the death !! “Tasa”

And the killers built the Monument and sugarcoated the cause of the death with stampede.

 

 


Kun Tasaa?

Kaan rasaasaan fixxee
Kaan bowwatti naxxee
***
Boolla qottee qopheessitee
Rophilaan irra balaliitee
Aara itti roobsitee,
Ammammoo “tasa” jettee?


But,we the survivors are here to tell the world that it wasn’t stampede that consumed the lives of 534 Irreecha festival goers. The Bloody Sunday of October 2, 2016 was one of the greatest conspiracy orchestrated by the regime to revenge against the Oromo Uprising that changed the Ethiopian Political Landscape.

This Bloody Sunday will be written in the history book and the real monument will be built upon the grave of EPRDF. It was an oath we all had taken when we buried our best friends, perhaps, the most conscious ever Oromo children. If we forget that oath within a year and inclined to cooperate with the killers, history will not absolve us!
Lammii Beenyaa


Jaarraa 21ffaa keessa ummata keenya kan TPLF fixxe OPDOn ” Tasa” dhuman jettee obboleeyyan isaanii irratti seenaa yakkaa hojjachuun baay’ee nama qaanessa. Barreeffamni sun ka’uu qaba.

Seenaan Aanolee fi kan Calanqoo , akkasuma kan naannoolee Oromiyaa hedduu keessatti raawwatame , kan dhuma jaarraa 18ffaatuu hin dhokanne. Kana immoo osoo ijaa keenyaan agarruu fi gurraan dhageenyu seenaa yakka dalagamee dhoysuu hin dandeessan.

Kanaa kan “TASA” ta’e? YAADANNOO IRREECHA 2016

1 Comment

  1. Waan akka malee garaa nama gubu,Tigroonni rasaasan,Helikopteraan,duraan dursite bolla qotte qoppeysite ummata keenya itti fixxe,Ammaan tana garuu bitamtuun Tigrota OPDO Lammaa Magarsaatiin hooggannamu Arsade(Bishooftu)dhaqii siida ummata dhume san akka TASAA dhumaan je’i eebbisi jeáni ergani,inninis dirqama gooftotii isaa Tigrootaa fudhate bifa TASA je’amu kanaan eebbisuu isaa baay’ee itti gaddine,silaahuu jarri jaruma Ethiopiummaa warra dheengaye ittiinis guddate waan taheef gad aantummaa abbaa isaarraa dhaaleen kana godhe itti gaafatama seenaa jalaa hin bahu,kan Arsadetti ummat Oromo fixe isa mataa isaati,san ufirraa dhiquuf akka tasaa jechuun isaa.abdan kana jalaa hinbaatu Ato Lammaa Magarsa.

Comments are closed.