Afaan Oromoo

WAL-TAANEE WALIIF HAA BIRMANNU.

Akuma beekamu wayyaaneen harmoolii Oromoo Jaartii, dargaggeettii, ijoollee utuu hin jedhin hiraarsuun ajjeesuun itti fufee jira. Haati Oromoo hortee ija ijoolleeseeti ilaaltee utuu hin quufin wayyaaneen kichuu kichuutti jelaa kutaa jirti. Seenaan aadde Loomii Waaqayyoo [Read More]