Atleet fi Ambaasaaddor Fayyisaa Leellisaa dhaabbata.
News

Atleet fi Ambaasaaddor Fayyisaa Leellisaa dhaabbata..

January 20, 2017

Atleet fi Ambaasaaddor Fayyisaa Leellisaa dhaabbata haaraa tokko ijaaree hogganuutu irraa eegama.’WALDAYA ATLEETOTA OROMOO IDIL ADDUNYAA” Gootni keenya Atleet fi Ambaasaaddor Fayyisaa Leellisaa dhaabbata haaraa tokko ijaaree hogganuutu irraa eegama. ‘WALDAYA ATLEETOTA OROMOO IDIL ADDUNYAA’. [Read More]

1 9 10 11 12