Ilfinesh Qannoo
Photo Gallery

Concert Ilfinesh Qannoo haala bareedaan galma Rifty Valley University gaggeefamaa jira. Ilfinesh Qannoo sirba ” firi fira hin nyaatu” kan jedhu sirbuun dhimma tokkummaa

Concert #Ilfinesh Qannoo haala bareedaan galma Rifty Valley University gaggeefamaa jira. Ilfinesh Qannoo sirba ” firi fira hin nyaatu” kan jedhu sirbuun dhimma tokkummaa jabeessaa jechuun dhaawwatoota barcuma irraa ol kaastee gammachiisteetii. Viva Ilfinesh teenya. Umuurii dheertuu. [Read More]