Tuulamaa
Photo Gallery

Galmi Abbaa Muudaa Tuulamaa eebbifame

Galmi Abbaa Muudaa Tuulamaa eebbifame Galmi Abbaa Muudaa Tuulamaa bakka Abbootiin Gadaa, keessummoonnii fi jirattoonni argamanitti bulchiinsa Magaalaa Bishooftuu Ganda Haadhootti eebbifameera. Sirna Gadaa keessatti Abbaan Muudaa ga’ee olaanaa qabaachuu Abbaa Muudaa Tuulamaa Abbabaa Hayiluun [Read More]

Araara
Photo Gallery

Araara Harreefi Waraabessaa!!

Araara Harreefi Waraabessaa Gaaf tokko harreefi waraabessi hanga yoomiitti akka diinaatti wal ilaalla? Ammaan booda lola gidduu keenya jiru dhiisnee walitti yaa araaramnu jedhanii waliigalan. Araarichis maatiiwwan harreefi waraabessaa bakka argamanitti akka ta’u murteessuun beellama [Read More]

MASTER PLAN
Photo Gallery

#SAY NO TO THE FINFINNE’S MASTER PLAN!

#SAY_NO_TO_THE_FINFINNE’S_MASTERPLAN!   Akkuma bekkamu bara 2016 Fincilaa gudda biyya kanatyi kaasee jijjirama(miccirama) Kan biyya kanati fide wayee master plan #Finfinneti. Yeroo sanatti akkuma amma kana Hayyota keenya kana biyya buqqisaani,Kan Ajjesaanii Fi Kan hafan Mana [Read More]