World

ኣና ጎሜዝ የኣውሮፓ ፓርላማ ምክትል ሊቀመንበር ሆነው ተመርጠዋል!

March 22, 2018

ኣና ጎሜዝ የኣውሮፓ ፓርላማ ምክትል ሊቀመንበር ሆነው ተመርጠዋል! የወያኔ መንግስትን ጸረ ደሞክራሲያዊነትና መብት ኣፋኝነት ኣጥብቀው በመኮነንና በማጋለጥ የሚታወቁት ኣና ጎሜዝ የኣውሮፓ ፓርላማ ምክትል ሊቀመንበር ሆነው ተመርጠዋል። ወያኔ ኣሁን ገና ወሽመጥሽ ብጥስ ኣለ! I would like [Read More]

1 2 3 4 5 90