Health

DHUKKUBBII DUGDAA (Backpain)

Via Dr. Gurmeessaa Akkamiin of gargaaruu dandeenyaa? 1. Yeroo dheeraaf siree irra boqochuu dhiisuu. Yeroo dheeraaf siree irra boqochuun dhukkubbii dugdaa namatti caalsisa waan taheef yoo dandahame sa’aa sadii ol siree irra ciisuu dhiisuu qabna. 2. [Read More]