Waaqeffannaa
Videos

Galma Amantii Waaqeffannaa Malkaa Duukam! !

Galma Amantii Waaqeffannaa Malkaa Duukam! !Ayyaanni Yaadannoo Warra Abbaa Oromoo Galma A/Waaqeffannaa M/Duukamitti kabajame milkiin goolabameera. Itti gaafatamaan Waajjira Aadaa fi Tuurizimii Magaalaa Duukam haasawa bal’aa Waaqeffattootni magaalaa Duukam keessa darban dubbatani. Akka bulchiinsa magaalaa [Read More]