Videos

Daniel Bariisoo Areerii is live now: must listen!!

September 17, 2018

Daniel Bariisoo Areerii is live now: must listen!!  Nageenyi bu’uura waan hundaati Dhiyeenya kana Magaalaa Asallaatti qaamoleen jijjiirama argame gufachiisuu barbaadan jeequmsa kaasaniin namoota muraasa irra miidhaan gahee ture. Ka’umsi jeequmsaa gidduu Magaalaa keessatti [Read More]

1 2 3 4 22