Qeerroo Robee
Videos

Qeerroo Robee! ijjolen Robee jirttu?

March 11, 2018

Qeerroo Robee! ijjolen Robee jirttu?Mee namaa kanaa qubaa qabadha. Waan nama bonsuu dalaga jiraa. Gabaabiinaan, ebiisanii jachu barbadetii Via: Nasir Tura

Emergency declaration
Videos

Ummata akka galaanaatti kaayyoo tokkoof wal gahee mul’atu

February 17, 2018

Waliso: Ummata akka galaanaatti kaayyoo tokkoof wal gahee mul’atu akkanaatu Wayyaanee fi kittillayyoota sammuudhaan hin bilisoomin garaa albaasaa jira. Qeerroon ni mooha! Oromoo tiyya, waa’ee guyyaa 15 boodaa dhiisaa. Waa’ee ammaa dubbanna. Labsiin yeroo muddamaa [Read More]

1 2 3 12