Waltajjii Marii Naqamtee
Videos

OMN: Waltajjii Marii Naqamtee (Sad 15, 2018)

November 15, 2018

OMN: Waltajjii Marii Naqamtee (Sad 15, 2018) Martuufi Ijoollee Isaa WBO faana” Jaarsi ammallee onneen hin dadhabne fakkaata DAMBI DOLLOO : Guyyaa har’aa gaaffii haawwaasni Dambii Dolloo Obbo Baqqalaa Garbaa, Jawaar mohammed fi Lammii Beenyaa [Read More]

1 2 3 24