WOYYAANEE
Videos

Maallaqa keessaniin WOYYAANEE HIN SOORINAA!

December 31, 2017

Maallaqa keessaniin WOYYAANEE HIN SOORINAA! Mallaqa keessan gara biyya keessaa yo ergitan karaa Western Union ykn karaa baankii biyya keessaa seenu kamiinuu hin erginaa! Mootummaan lammiiwwan keennarratti duguuggaa- sanyii raawwatu kun sharafa argachuu hin qabu! [Read More]

1 2 3 9