TDF
TV

አገኘሁ ተሻገር እና ታማኝ በየነ በሚስጥር ስልክ ያወሩትና ሾልኮ ወጣ የተባለው ንግግር፣ (አንዳንዶች ቅንብር ነው ቢሉም) ጎጃምና ጎንደርን ከፋፍሎ እያጠዛጠዘ ይገኛል!

 አገኘሁ ተሻገር እና ታማኝ በየነ በሚስጥር ስልክ ያወሩትና ሾልኮ ወጣ የተባለው ንግግር፣ (አንዳንዶች ቅንብር ነው ቢሉም) ጎጃምና ጎንደርን ከፋፍሎ እያጠዛጠዘ ይገኛል! ••• ! ለዳኝነት ይረዳ ዘንድ እቺን የ1፡48 ደቂቃ ቪዲዮ ጀባ ብያለው! ••• ! አገኘሁ [Read More]