Oromiyaan
Radio

Ethiopian/Oromiyaan Maraaturra Jiruu?

Ethiopian/Oromiyaan Maaraaturra Jiruu? Seensa magaalaa Fiichee mooraa RIB fuulduratti Qonnaan bulaa makara/ Qonna dhorkanii haala kanaan leenjii jedhanii gooxii gooxiin dirree irra oofa jiru. Dejene Gutema Well that’s it for any remaining journalists in Ethiopia. [Read More]