Oromoo walloo
News

Sabboontowwan ilmaan Oromoo walloo kaneen MNA tiin hidhaman

Sabboontowwan ilmaan Oromoo walloo kaneen MNA tiin hidhaman guyyaa hardha yeroo mana murtiitti dhiheesanii dha. Sabboonummaan hardhallee yakka ባህላዊ ልብሳችንን ለብሰን ማገልገል አይደለም ገና የኦሮሚያ ስኖዶስ ኦርቶዶክስ እናቋቁማለን። በራሳችን ባህላዊ ልብስ አምረን ፈጣሪያችንን ምልገልገል ምኑ [Read More]

Maammituu
News

Aadde Maammituu: Daldaltuufi sabboontuu cimtuu

Aadde Maammituu: Daldaltuufi sabboontuu cimtuu (press.et)—-Arjaa harka bal’oo, sabboontuu onnee taliilaa, tan gaafa sabnishii rakkate dursitee birmattu  kabajasheef osoo hintaane kan Oromootiif halkaniif guyyaa dhamaatu hojiishee hunda keessatti eenyummaasheef kan dursitu fakkeenya dubartootaati. Ilmaan qonnaan [Read More]