Mirgoota Namoomaa
News

‘Dhiittaan mirgoota namoomaa ji’a ja’an darban Tigraayitti raawwataman callifamee ilaalamuu hin qabu’-Aministii Internaashinaal

‘Dhiittaan mirgoota namoomaa ji’a ja’an darban Tigraayitti raawwataman callifamee ilaalamuu hin qabu’-Aministii Internaashinaal Anga’oonni Afriikaafi addunyaa sababa waraana geggeeffameen dhiittaa mirgoota namoomaafi kabajamuu dhabuu seerota deeggarsa idil-addunyaa baatiiwwan jahan darbaniif Naannoo Tigraay goolaa ture ilaalchisuun [Read More]