Naqqamtee
News

“#Naqqamtee: sodaa guddaatu jira. Jiraatoonni sodaatanii yeroodhaan manatti deebi’u. Karaan duwwaadha.”

“#Naqqamtee: sodaa guddaatu jira. Jiraatoonni sodaatanii yeroodhaan manatti deebi’u. Karaan duwwaadha.” Dejene Gutema #አዎ_አልመርጥም!!! እኔን የሚወክሉኝ መሪዎቼ ወህኒ ቤት ናቸው!! እኔን የሚወክለኝ ፓርቲም በምርጫው አይሳተፍም!! አልመርጥም !!! Waan Bitsiginnaan itti jirtu “Kaardii yoo fudhachuu baattan [Read More]