WBO-OLA
News

WBO/OLA jabbeessaa!! Dhufaa kanjiiru kan durii caalaa!!

WBO/OLA jabbeessaa!! Dhufaa kanjiiru kan durii caalaa!! ከዛሬው የባልደራስ የፌስቡክ ፅሑፍ የተወሰደ። “የቤተ መንግስቱን ቋንቋ ወደ ኦሮሚኛ የቀየረው ወራሪው ስርአት” ይላል። ለእስክንድርና መሰሎቹ ቤተመንግስት አካባቢ መነገር ያለበትና ኢትዮጵያዊነት የሚገለጸው በአማርኛ ብቻ ነው። ከዛም አልፎ ለነሱ [Read More]

𝐆𝐀𝐀𝐙𝐄𝐗𝐄𝐄𝐒𝐒𝐈𝐓𝐎𝐎𝐍𝐍𝐈
News

𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐍𝐄𝐖𝐒:- 𝐆𝐀𝐀𝐙𝐄𝐗𝐄𝐄𝐒𝐒𝐈𝐓𝐎𝐎𝐍𝐍𝐈 𝐇𝐈𝐃𝐇𝐀𝐌𝐀𝐍𝐈𝐈 𝐓𝐔𝐑𝐀𝐍 𝐇𝐈𝐃𝐇𝐀𝐀 𝐈𝐑𝐑𝐀𝐀 𝐆𝐀𝐃𝐈 𝐃𝐇𝐈𝐈𝐅𝐀𝐌𝐔𝐔𝐍 𝐃𝐇𝐀𝐆𝐀𝐇𝐀𝐌𝐄.

𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆 𝐍𝐄𝐖𝐒:-𝐆𝐀𝐀𝐙𝐄𝐗𝐄𝐄𝐒𝐒𝐈𝐓𝐎𝐎𝐍𝐍𝐈 𝐇𝐈𝐃𝐇𝐀𝐌𝐀𝐍𝐈𝐈 𝐓𝐔𝐑𝐀𝐍 𝐇𝐈𝐃𝐇𝐀𝐀 𝐈𝐑𝐑𝐀𝐀 𝐆𝐀𝐃𝐈 𝐃𝐇𝐈𝐈𝐅𝐀𝐌𝐔𝐔𝐍 𝐃𝐇𝐀𝐆𝐀𝐇𝐀𝐌𝐄. Sababa gara garaa itti uumuun manneen hidhaa biyyattii bakka gara garaatti hidhamanii kan turan, Gaazexeessitoonni sadi guyyoota lamaan darbe kana hidhaa irraa bahuu isaanii maddeen keenya [Read More]