Can the Oromo speak for themselves? Habeshas are working very..

Can the Oromo speak for themselves? The Habeshas are working very hard to dismantle the Oromo unity!

Kantiibaa Takkalaa Uumaa har’a magaalaa Asallaatti argamee ummata duratti haasaa godhe. Sagantaan kun silaa warra dheengadda Amborratti halagaa gammachiifna jedhee xebexxebe saniif qabamee ture. Jarri Asallatti simatamuu dhorkamnaan Taakkalaan har’a nagaan simatamuun ergaa guddaa dabarsu qaba. Dhiifamni Addisuu Araggaa gaafate jedhamus kan ummata keenya qoma irraa gad hin bu’in tahuu agarsiisa. Oromoon nama sirnaan dhiifama gaafatu dhiifama gochuufii itti beeka. Dhiifama Addisuu osoo fudhatee Asallatti simataan ture. Dhiifamni Addisuu faa kan dhiifama jedhamuu danda’u kan namtokkeeleen (individuals) fudhannuufiin osoo hin taane yoo ummanni Oromoo dubbii isaatiin tuqame guutuun hayyee jedhee simateef qofa. Anis akka namtokkootti gaafasin dhiifama godhaaf.Yaya Beshir


Can the Oromo speak for themselves? The Habeshas are working very hard to dismantle the Oromo unity!

Marii Qeerroo fi Qeerre wajjin Tasifamee Injinar #Takkala_Uumma marii Qeerrofi Qeerree wajjin Godinaa Arsii fi Magaala Asallaa wajjin tasisee dhagefadhaa

Seenaa Annoleefi calanqoo calii dhigaa fi laffen babarefamtee Enyullen Haquu hin danda’uu Jijjirus hin danda’ani Galatomi Injinar

Shukshukta (ሹክሹክታ) – ጨፌ ኦሮሚያ፤ ጃዋር እና ታከለ ኡማ | Chefe Oromia | Jawar | Takle Uma

Gaaffiin qabaa ammas gaaffiin qabaa garaa gubannee #Nadhii_Gammaddaa si dhabneee shororkeessaadhaa jedhamnee shiruma jaraa jaraatiin xaxamnee

Osoo goota bade iyyaafattuu atis bakka hin galle deemteka😢😢😢

Oromoo kan salphiise ajjeesiise eenyuu? Kan Tigre harka qabee Oromoo ficciisiise, biyya goodansiise OPDO miti? Tigren osso isiin jaraaf ajajamtaani uummata kana hinmiine guyya tokko Oromiya bulu hindandeessu turee. Oromoon kan biyya godaneef itti dhumateef OPDO tortoortu angoo irrati tiksuuf miti. Haqaa qabsaheef qaba.Haqnii isa hindeebineef . Garbii qushashan akka keessani oromoo ajjeessu irra tartaani seena wakkachuuti kataani.

Oromoo jiruuf jireenya isa qabsoon dararame irratti waraana bantaani.
Osso quuqama oromuuma qabataanii Wallagani komand Posti jala hinbuultu. Ambooti Fderala saree keessan eergitani uummata hindarartaanu.
Goochaan Oromoo irratti duula, Arrabaan Uummata sooba hangam akka jirataanu waluuman ilaala.
Ilmaan diiqala maarti