Can Abiy Ahmed learn from Uhuru Kenyatta on how to lead a country? Thank you OMN; They’re doing all they can to inform our people

Can Abiy Ahmed learn from Uhuru Kenyatta on how to lead a country? Thank you OMN; They’re doing all they can to inform our people.

Tokko Ummatasaatti Interneetii fi bilbila cufa, Inni tokkommoo 4G tola gadhiisee ummanni akka waa’ee koronaa hubannoo argatuu godhee ummatasaa waliin bo’a.Lamaanuu Hoggantoota Afriikaati Garaan haadhaa buburreedha.

Chaltu Takele Abetu


Hadal jeedinta madaxweynaha dalka Mr Uhuru Kenyatta ee ku Aadan Dhaqan Galka Qodobada lagu xakameynaya COVID-19


Hin Danda’amu!
Sababa Koronaatiin Shanee itti gaafatamummaa jalaa miliqsuuf yaalii mootii girrisaa Jawaar Mootiin girrisaa tibba kana waa’ee Vaayirasii koronaa fakkeessuun Intarneetiin Lixa oromiyaa fi Gujiitti cufame akka gadhiifamu jechuun watwaataa akka jiruu fi Shubbistoonni isaan waa’ee kooyyee ddura afarsaa turan dhiisanii amma waa’ee intarneetii kana Shubbisuutti ka’an.

Kun Yaalii shiftaa miliqsuuf akka ta’e ifadha. Yaalii mootii girrisaa kunis kan fayyaa ummataaf yaaduun ka’e osoo hin taane Siyaasa Sobaa isaanii sana akka ta’e hubanna.

Uummanni wallaggaa TeleviZhiinii fi Raadiyoo gahaa waan qabuuf kallattii Dhibee koronaa gara siyaasa gumaa baasitti jijjiiruun Shiftaa miliqsuuf yaaluutti jijjiiruuf yaalaa jiru dhaabuu qaba. Uummannis kana beekee fakkeessitoota kana ofirraa fageessuu qaba.

Nagaan turaa!Ammarraa Eegalee Mataa keenya, Biyyaa fi Saba keenyaaf Qur’aana Rabbii Qaraanee Du’aa ii goona.
Balaa Kanarraa Oromiyaa fi Oromoo Rabbi haabaraaru


Opdo/Bilxiginnaa fi Koronaa Vaayiresiin Firummaa qabumoo akkami waannisaa dhiiroo?
Barruu kana Hooggana Bilxiginnaa tokkootu barreeyse!!

They don’t even understand the severity of the disease!! Very sad!


BADII,BADII KORONAA VAAYIRAASII

BADII,BADII HATTUUF GANTUU

DU’UU LUBBUUF DHANGALA’UU DHIIGAA

TOKKUMMAAN HAA BARAARRU

YAA RABBI AARGII

DHUGAA SABA KEENYA

YAA RABBI BALLEESSII

KORONAA VAAYIRAASII FI

HATTUUF GANTUU BIYYA KEENYA

===========================

Fuggisoo tatamsa’iina
Koronaa Vaayiraasii ittisuu
Furmaata dursaa
Gochi jiruu fuggisoodha
Gochi biyya keenya
Fuggisoo + fuggisoo
Fayyaa Lammii keenyaatti

Warra suusiin walgahii qabe
Yeroo ammaa kanaa
Ummataa walgahii waaman
Tatamsa’iina Koronaa Vaayiraasii
Ittisuuf yoo gurri dhagahe
Ogeessa fayyaattin
Qabneetoo gorsina

Waaqa dhiyoo jiru
Namni fagoo see’a
Daba kan hojjetan
Amma bira gaha
Sirna Gadaattif
Waaqa Uumaa bulaa
Oromoon durummaa
Waaqarraa hin dhabuu kadhate
Kan gaddi nu qaba jirtuu jalleedha

Gantuun waadaa nyaata
Waadaa sabaa
Oromoon Aadaa,
Duudhaaf Safuu qaba
Shirrii diinaaf
Hattuuf gantuu
Bakka jirtuu ni baati
Gantuun hin qabdu amantii
Gantuun hin qabdu eenyummaa
Waraabessa harree irraa eegaan
Gantuuf hattuu biyyarraa eegaan

Gantuuf hattuu fageessi
Jabaannee wal haa gargaarru
Du’uu lubbuuf
Dhangala’uu dhiigaa
Tokkummaan haa baraarru
Eenyummaa jabeessaa
Gantuun mul’ata hin qabu
Kaayyoo gantuuf hattuu
Harkaa faashaleessaa

Akka dur of dhoksee
Arrabaan nu gogsee
Hattuun qabeenya ummaataa
Arrabaan fakkeessee dubbata
Dhugaaf haaqni qabee
Hattuuf gantuuf
Kan harka rukutaa jirtu
Dhugaan lama hin jirtu

Warri suusii walgahii
Sijaaraa fi shiishaa
Waliin Aarsuu qabdan
Ollaa fi Maatiidhuma
Keessaniif itti dhiisaa!!

Tufaa Wadaajoo Bitootessa 2020.

Tsegaye Ararssa