Caffee Oromiyaa! በአካል ጨፌ በሀሳብ ባህርዳር ያለዉ ይህ የነፍጠኛ መንግስት መቼ ነዉ እውነተኛ ሆነዉ በሕዝብ ተመርጠው ለሕዝብ የሚሠራው

Caffee Oromiyaa! በአካል ጨፌ በሀሳብ ባህርዳር ያለዉ ይህ የነፍጠኛ መንግስት መቼ ነዉ ? እውነተኛ ሆነዉ በሕዝብ ተመርጠው ለሕዝብ የሚሠራው

The Neftegna agent, ABIYI AHMED Ali DON’T push the OROMO NATION to extreme response: On Oromummaa and OROMIYAA not only Oromos ,Oromo Horses too never compromise!


“Rakkoo uummata keenyaa hiikuuf qabsooftan yoo taatee, Jawar is ta’ee, Mararaa, isin hundii keessaan maaf walitti galtanii hin mar’anne?
Maaltu isin dorkee?”
Na boochise jaarsi kun!
#Respect!

Yaa Namana; bakka teesse kan otuu hin taane, dhugaa amantee dubbatteef Jiraadhu; KABAJAA guddaa qabda! Kana booda yoo duute illee hin gaabbitu; waan haqaa fi dhugaa dubbatte!


Rakkoon OPDO bira qofa miti kan jiru, warrii KFOs afaanuma Amaaraan “mataawaqaa” fi “mataawaqaa” laqalaqaa oolu. Paartiin ‘boru Oromiyaan bulcha jedhu heera biyyaa kabaju qaba’

Warrii OPDO badani biyya balleessaa as gahan. Warrii mormituu daandi OPDO gubbaa deemun qaanidha.

Heerrii Oromiyaa haa kabajamu!

Cundhuuroon as geecheetti.“Akkam nagaadhaa?
mee baanerii duuba jiru ilaali, Caffeen Oromiyaallee sirna Federaalizimii kuffiisee, Afaan Oromoo balfee kunoo Afaan Amaaraan barreeffatee ibsa kennaa jiru, ragaan kanaa ol eessa jiraree?”

Yaya Beshir


Guyyaa 18-2-20 Baalee Gobbaa fi Bunnoo Baddaalleetti hiriirri Deeggarsa Abiyyiif waamame, gara hiriira mormiitti jijjiirameera. Iddoowwan lamaan kanatti mana barumsaa cufuudhaan kaadireen hiriira deeggarsaa labsitee turte. Ta’us ummanni gara mormiitti jijjirun diddaa qabu argisiisaa oole.
GALATOOMAA! Dhugaan isniif haa dubbatu!