CAAYAA HAYYOOTA OROMOO: Magaalaa Harar Galma Calanqotti Sagantaa Fooramii hayyoota Oromoo sadeen Fugug

CAAYAA HAYYOOTA OROMOO
Magaalaa Harar Galma Calanqotti Sagantaa Fooramii hayyoota Oromoo sadeen Fugug