Caasaan tika Wayyaanee duraanii biyya keessaa ciramee hin dhumne. Dirre Dhawaa, Baha Oromiyaa-Somaalee,

Caasaan tika Wayyaanee duraanii biyya keessaa ciramee hin dhumne. Dirre Dhawaa, Baha Oromiyaa-Somaalee, Moyyaalee, Naannoo Kibbaa, Lixa Oromiyaa-Gumuz, Asoosaa, Gambeellaa fi bakkoota biroo hedduutti wanti xixxiixu kun hundi kallattiinis tahee al-kallattiin hidhata jaraa qaba. Caasaan kun hanga duguugamee hin ciramnetti nagaan amanasiisaan hin jiraatu. Haaromisis akka hawwametti hin milkaahu. Wayyaaneen kan ishiin ”yoo nu tuqxan Itoophiyaa keessan diigna” jettee fokkoortuufis tokko kanuma abdatteeti. Maallaqa biyyaa saamaa bahan amma immoo biyyattii ittiin diiguuf invest godhaa jiru. Amma oduun miidiyaa irratti bal’inaan dhagahuu barbaannu, miseensotni caasaa tikaa Wayyaanee kan kutaa hunda keessaa rakkoo uumaa jiran qabamaa jiru kan jedhu. Wanti kaleessa hodhame har’a akka hin hiikkanne kan godhuun danda’amu akkasitti. Yakkamtoota akkasii laalessanii adaban malees nagaan hawwinu salphaatti dhufuuf hin jiru

Yaya Beshir