Caaltuu Taakkalaa kitaaba dararama qabsoo Oromoo ti.

Kun Caaltuu Taakkalaa ti: Caaltuu Taakkalaa kitaaba dararama qabsoo Oromoo ti.
Via: Dhábasá Wakjira Gemelal

Hidhaa-Kun Caaltuu Taakkalaa ti. Caaltuun kanaan dura waggaa saddeetii ol mana hidhaa wayyaaneetti dararamtee baate. Mana hidhaatii hiikamtee baatii jaha booda deebisanii hidhan.
Ammas himata Shororkeessummaan mana hidhaa Qaallittiitti dararamaa jirti.
Caaltuu Taakkalaa kitaaba dararama qabsoo Oromoo ti.