Caalaa Daggafaa: Sigigsi Afuura Kuti * NEW Oromo Music 2017

Caalaa Daggafaa: Sigigsi Afuura Kuti * NEW Oromo Music 2017

Umanni Keenya Haala Hamaa Keessa Jira…Maalaqni Miliyoonotaan Guurame Baankii Haa Ta’uufii Kan Guurame???

Osoo Ummannii Keenya Rakkate Jiru Ajandaa Biraatiin Bizii Nun Godhinaa!
Galii Qofa report Godhuun Maal Bu’aa Qaba! Karooraa fi Baasii Argguu Feena!!!
Maallaqni Guurame Akka Baankii Taa’ufi Miti.