Caalaa Bultumee new oromo music Isin lachuu 2019 Haala yeroo wajjun kan wal ilaallatu

Caalaa Bultumee new oromo music Isin lachuu 2019 Haala yeroo wajjun kan wal ilaallatuCaalaa bultumee New oromo music 2018 Biifole biife


Caalaa Bultumee (Qeerransoo) – 2015″Maaster Pilaanii”


Caalaa Daggafaa ”Araara Araara” New Oromo Music 2019
Caalaa Daggafaa ”Araara Araara” New Oromo Music 2019

Halkan kaleessaa irraa kaasuun kaambileen leenjii waraanaa Qeellam Wallaggaa keessa jiran lafoofi qilleensaan rukutamaa akka jiran dhagahaa jirra. Kanaanis dargaggoota kaambilee san keessa turanirra miidhaa guddaan gahuun hin oolle. Namoota sivilii ollaa jiranis naasuudhaan baqachaa jiru. Kun akka hin dhufneef waywaachaa turre. Ammas falli lola osoo hin taane nagayaan mari’achuudha.
– Loltoonni WBO lola dhaabanii mooraa galuu qabu
– Humni RIB lola dhaabee mooraatti deebi’uu qaba
– Hoggansi siyaasaa Finfinnee jiru morkiif qoosaa dhiisee labsa lola dhaabuufi nagaya buusuu saffisaan dabarsuu qaba.

Falli kanuma !!

Jawar Mohammed

Mootummaan itoobbiyaa kan Opdon durfamu wallagga lixaa mana barumsa Qeellem Sad 2ffaafi Magaalaa Weellem boombii xiyyaaraatiin haleelaajira.
Barattootaa fi namoota siivilii hedduutu hidhameera namoonni kaanis dheeysanii daggala keeysa jiran jedhu jiraattonni naannoo.