CAALAA BULTUME (QEERRANSO) “GOOTA HEDDUTU DHALATE” NEW OROMO MUSIC 2018

CAALAA BULTUME (QEERRANSO) “GOOTA HEDDUTU DHALATE” NEW OROMO MUSIC 2018

ittiiqaa tafarii__saaqii saanqaa__New oromo music
Wellee waraqsa malkamu birada .
Wellisaan kun saba guraageti. Wellee 150 ol nama u tube irraa qabuudha.
warraaqsa biyyaa keesa sabni oromoo calqabe deegarun wayyanee balalefatun innis akkuma oromoo hidhatti darbatamee, dararaa hedduu erga argeen booda, biyyaa baqatee afrikaa kibbaa magaalaa johannesburgiti kan argamuudha.

New Oromo Music 2018 by Liiban daadhii “Abdiisa” |NIMOONA!!|

Alamaayyoo Kabbadaa: Kana Booda Hin Jiru ** NEW 2018 Oromo Music