Buufatni Humna Addaa Bilxiginnaa kaaba Shaggar, Kuyyuu kan filannoon sobaa itti qindaa’uuuf ture irree WBO zoonii giddu galeessaatiin barbadaa’eera.

Buufatni Humna Addaa Bilxiginnaa kaaba Shaggar, Kuyyuu kan filannoon sobaa itti qindaa’uuuf ture irree WBO zoonii giddu galeessaatiin barbadaa’eera.


WBOn Zoonii Giddu Galeessaa Mooraa Weerartuu Humna Addaa Oromiyaa Ona Kuyyuutti Argamu Guutummaan Guutuutti Barbadeesse!!Irreef gaachanni uummata oromoo WBOn Zoonii G/Galeessee godina shawaa kaabaa Salaalee Ona Kuyyuu ganda Daroo Xaxeessaa keessatti mooraa (kaampii) weerartuu humna addaa naannichatti argamu haleeluun barbadeessuu beeksise!!

Mooraa kana maaffachuun humni weerartuu jiraattota naannichaa gidirsaa kan turtee fi amma immoo gara waajjira guddaatti ol guddisuun wiirtuu filannoo isaaniif tottolfataa kan turan ta’u isaas odeeffanneerra!!