Komaand Postii kan gama Moyyaalee : Buufata Polisaa Oromiyaa kan magaalattiitti argamu akkasitti ibidda itti qabsiisanii bobeessaa jiru

Komaand Postii kan gama Moyyaalee : Buufata Polisaa Oromiyaa kan magaalattiitti argamu akkasitti ibidda itti qabsiisanii bobeessaa jiru

Ajajni Komaand Postii kan gama Moyyaalee tun waanuma addaa ti. Buufata Polisaa Oromiyaa kan magaalattiitti argamu akkasitti ibidda itti qabsiisanii bobeessaa jiru. Sagaleen dhukaasaas akka dhagahamu jiraattonni dubbataa jiru. Akkuma dhagahaa jirru ajajni Komaand Postii kutaalee Oromiyaa gariin ummata hidhanii harkaa qaban garii gadhiisaa jiru. Moyyaaleetti ammoo hidhamaa gadhiisuu dhiisii, ajjeechaan lammiilee Oromoyyuu guyya guyyaatti dhagahamaa jira.

Komaand Post kana keessas hafuurri lama waan jiru fakkaata. Ajajoonni KP kun gariin nagaa fi araara buusuuf ajaja itti kenname fudhatanii hidhamaa gadhiisuu fi magaalota akka Amboo faa gadhiisanii bahuu dhageenyee jirra. Gariin ammoo haala xiiqii fakkaataanuun ajjeechaa fi hidhaa Oromoo itti jabeessaa jiraachuu agarra. Ajaja Komaand Postii keessaa warri didee mataa raasaa jiruu fi MMf ajajamuu irratti shakkii qabu jiraachuu nu hubachiisa.


[Ebla 20,2018] Haasaa gabaabaa artist Mo’ibul Biluu Qawwee.

Qeerroon hangam qabsaa’otasaa Jaal Daahud dabalatee kabajaa akka qabuuf, uummanni qabsaa’ota ABO hangam akka leellisan ilaalaa!

Leeqaa Billoo Bosheetti


#gabaasaqeerroo

“Miidiyaan keenya OBN yoo dhugaa Uummataa dubbatu #OMN nuun jettu, kaabineen keenya rakkoo ummataa yoo dubbatu #ABO nuun jettu, Soba dubbannee isin ta’uu mannaa dhugaa dubbannee isaan ta’uu wayya”. Obboo Umar Huseen Abbaa taayitaa Galiiwwan Ethiopia taatanii filatamuu keessaniin Baga gammaddan!