Buttaa- Jilli Buttaa jila sirna gAdaatti seenuuf gaggeeffamuu dha. Yeroo Gadaatti seenan Buttaa Qalan. 

Buttaa– Jilli Buttaa jila sirna gAdaatti seenuuf gaggeeffamuu dha. Yeroo Gadaatti seenan Buttaa Qalan. 
Sirni kun Godina Wallaga Lixaa Aanaa Laaloo Asabii magaala Innaangootti gaggeeffamuuf jira.
Innaangoon bakak seena qabeessa; bara qabsoon Oromoo bifa ammayyaatiin jalaqabes, bara 1970moota keessa bakka Buttaan jitti qalame ture.
Ammas kunoo sirni jala buliti jila Buttaa kun gaggeefamuutti jira. Ayyaanni Buttaa Qaluu kun Odaa Karraatti har’ a irra eegalee guyyoota lamaaf gaggeeffama.
Gadaan nagooma; birmadooma!!