Bush fire is ravaging, since yesterday afternoon, places in the cuqqaalaa mountain ranges

Bush fire is ravaging, since yesterday afternoon, places in the cuqqaalaa mountain ranges of the Liiban Cuqqaalaa district in East Shawa zone, in central Oromia.

Bush fire is ravaging, since yesterday afternoon, places in the cuqqaalaa mountain ranges

Bush fire is ravaging, since yesterday afternoon, places in the cuqqaalaa mountain ranges of the Liiban Cuqqaalaa district in East Shawa zone, in central Oromia. I did also receive this alert yesterday afternoon from other ground sources -but didn’t post while trying to triangulate grounded evidence. Part on these mountain ranges are ancient monasteries of the Ethiopian orthodox church which are home to some of the most revered medieval period christian collections and documents on a small island turf of the church’s remains. We call up on the local authorities to urgently extend their support to the local community in putting off this bush fire.
____
“Maaloo dafaa nuqaqqabaa !
Biyyi keenya namnii fi qabeenyi isheen qabdu bara kana dhumaat jira
Yeroo ammaa kana gaarri Tulluu cuqqaalaa jedhamu Godina sh\Baha aanaa Liiban cuqqaalaa keessatti kan argamu guyyaa kaleessaa sa”aa 6 irraa kaasee hanga ammaatti Abiddaan gubachaa waan jiruuf furmaata nuuf godhaa jetti
Gaarri kun olka’insa above sea level 2998m irratti argamuu fi
Bal’inni gaara kanaa gara hektaara kuma 64ha kan ta’udha jedhu Akka ragaa CSA irraa argametti”

 

Via: Abbaacabsaa Guutamaa