Buraayyuu-Waarshaa Kophee Koongoof Lastikii Buraayyuu Gubachaa jira.

#Burraayyuu yeroo ammaa kana warshaan koongoo gubaachaa jira! Namoonni achi keessa hojjaatan balaa ibiiddichaan miidhamaniiru. Kaaneen keessaa muraasni kunooti. Akkuma suura irra mullatutti Balaan Warshaa sefiitii hin qabnee kana fakkaata.