Buraayyuu: Shirra Bulchiinsaa Magaalaa Buraayyuu keessati hojettamaa jiru!

#Buraayyuu: Shirra Bulchiinsaa Magaalaa Buraayyuu keessati hojettamaa jiru!

#1ffaa Warqaa Eenyuumaa Namootaa kaanif hin keennamuu Dabballoota isaanfi keennaa jiru

#2ffaa Lafa Mana jireenyaa isiniif kennina jechuun Ijoolee goyyoomssa jiru

#3ffaa jaarmiyyaa Dubartoota jaarmiyyaa dargagoota jechuun Basaasummaa irratti boobbasanii jiru
Jarmiyaalee kana waldaan ijaarani akka isan Lafa fudhatan gochaa jiru

#4ffaa Dargagootaa 182 Hojii basaasummaa irratti akka isan bobba’an godhanii jiru Lafa isiniif Laanna jechuun

#5ffaa Namoota wallaggaa gujii Booranaa irra dhufani magaalaa kana keessa jiraataa jiran
#waaraqaa_Eenyyuummaa akka hin argannee
#Caarraa hojii akka hin argannee gochaa jiru

#6ffaa Duula Naanummaa geggeessaa jiru
#7ffaa amantaan Nama wal nyaachiisuu qophii gochaa jiru

#8fffaa Lafa oromoo sammicha guddaa irratti gaggeessa jiru

#9ffaa Qabiyyee durri osoo namni waggaa 50-100 Qabatee jiru sabni biran Baatti 5-6 keessatti Abbaa kaartaa ta.a jira

#10ffaa Caasaan hojettoota mootummaa Caalbaasiii ta’e jiru firaan Qarshiin Naannummaan hojjetamaa jira!

#11ffaa Muudamni gaggeefamaa jiru qarshii 50,000 -100,000 Walii kennuun wal muudaa jiru

#12ffaa Hojiin Bu’uuralee misoommaa hojjetamaa hin jiru! Dandiin asfaalti #sansuusii_keellaa erga hojii egalee waggaa sadii darbee jira achiirattis haalli tilmaama kennamaa jiru hedduu nama gaddiisissaa

13ffa baajatni Qabamee jiru Mallamaltuumaan sammamaa jira

Walummaa galaa Magaalaa kana keessati hojiin hojettama jiru hedduu ulfataaf yaaddessa dha

Diimaa Goorgis


Ethio 360 ምስጥራዊ የህወሀት ወታደራዊ ዝግጅት