Buraayyuu keessatti Komaander Solomon Taaddasaa qaamni mootummaatin ajjeefame

Buraayyuu keessatti Komaander Solomon Taaddasaa qaamni mootummaatin ajjeefame

Komaander Solomon Taaddasaa Buraayyuutti ajjeefame odeessa jedhu maxxaansaalee marsaa hawwaasaa kana irraan dubbisaa jira.

Dhimma ajjeechaa kanaa namootiin barreessan akka qaamni mootummaa raawwatedha. Keessattuu miseensonni KFO nama kana sabboonaa ta’uuf quuqama sabaa qabaachuu isaa barreessaa jiru.

Akka barreeffamaa jirutti namni kun qaami mootummaa waraanuma walii isaan wal ajjeesuu eegale taanaan waan akeekkate qabaachuu mala.

Akka barreeffame kana qaamni mootummaa Komaandera jedhamu kana ajjeese taanaan, guyyoota muraasa dura magaalaa Buraayyuutti dhimma wellistootaa fi artistootaanis wal qabsiifamee yaada ka’ee barreeffamaa jiru irraa

1. Dhimmi Hawwii H. Qananii akka addunyaatti mirga dhala namaa fi kaaniin faana bu’amee waan jiruuf reebicha ulfaataa wellistuu kana irratti raawwateef Lij Yaared faa irratti raawwate dhoksuuf ta’uu mala. Kana ammoo qaama icciita sana beeku dhabamsiisanii madda ragaa balleessuuf gochuu malu.

2. Jilli KFO guyyaa borii magaalaa Buraayyuutti marii nii gaggeeffata. Sana

danquuf dursanii jeequmsa ofumaa uumuuf itti yaadanii gochuu danda’u.

3. Magaalaa Buraayyuu keessatti walii gala sochii dhaabbilee siyyaasaa Oromoo ABO fi KFO dabalatee akka danqamuuf shira xaxame ta’uu mala.

4. Waraana mootummaa quuqama xiqqaa taatus saba isaaf qabu dhabamsiisuuf fuulleeffannoon shira xaxamee hojjetamaa jiru ta’uu mala. Kana taanaan ammoo bakka biraattis waraana aantummaa qabu akkuma kanaan waraanni mootummaa ajjeesuu danda’a ta’a.

Walii gala gochaan raawwate nama rifaasisa. Biyyattii keessatti qaamni mootumma illee nagaa walii isaa hinqabu taanaan, sochii nageenya uummataa gaaffii guddaa jala jira.

Kanaafuu uummati of ittisuuf baraaramuuf dafee mootummaa ce’umsaa nageenya isaa eegu gaafachuun furmaata ta’a. Qalbeessaa Dhangi’aa

 


 

Via Eyasu Keno Abdisa
#korean hospital!
Galgala kana akka tasaa saa 1.30 keessa korean hospital kan jedhamu naannoo boolee garjitti kan argamu daaima obboletti koo dhukube achii geessine turre.akkasa hara oduun fb kanarra nanawa jirtu ni jira. akkasuma taii burayyutti hara taen wal qabate waraanni mootummaa kana kan hara rukutamani gara hospitaala kana gefaman ni jiru. Akkan namoota achi jiran irraa odeeffadheti waraanni lama rukutamani walaansa baqasani yaaluun kan geggefama jiruf ni jira. Mooraan hospitaala kana waraana hidhatee jiruu fi namoota gurguddaa jedhaman san kan suufii uffatanin guutetti.gariin ni boaa,gariin meeshaa afaan galchatee dalga nama ilaala.mooraan hospitaalicha nagaa hin qabu. osoo kanaan jiru dubbiin tokko gurra koo na buute jirti.innis akkas jedhu qaamonni hidhatani achii jiran”Erga walii keenyan wal galaafanna taee maaf hidhanne wal faana deemu na barbaachisaree,diinni keenya walii keenya erga tae kan”jedhu dubatu. suuraa kaasuuf haala mijata hin argane. garuu suura tokko namni waliin deeme dhoksee kaaseera. ishee waliin erga kana isinin gahuf dirqamen. Haa tau malee jecha qaama hidhate achi jirurra kan hubatamu walii isaani kan wal ajjeessan tauusati. Egaa lubbuun wal hin caaltu. kutataan dhiiraa gara centeral oromiyas gaeera.quba qabaadhu. Dhiigni lammii koo lixa oromiyaa fi gujirra dhangalaatu hanga kana nama hin iyyisiisnem. fala.hin qabu awwaalachudha bilxiginnaan. Liqimsi itti didi dhuma.


video khan dawadha #share walif godha

Ummata Simannaa Jila KFO tiif Guyyaa Har’aa Magaalaa Sabbataatti bahee ture Daandii itti Cufuufuu fi gochaawwan Doorsisaa irratti raawwachuun Qaamolee Mootummaa Naannoo san jiranii fi Miseensota Poolisii gochaawwan kana raawwatan Komachiiseera.

Gochaawwan Al- Seerummaa fi Biyya tana irraa Abdii nama murachiisan hundumaa Qaaman keenyaan achitti argamnee kan hordofne yoo ta’u Hawaasni Jila KFO simachuudhaaf heddumminaan achitti argamanis Miira guyyaa har’aa Qaamoleen mootummaa isaanirratti raawwatan balaaleeffachuudhaan Hegeree Biyyattii tanaatiifis kan yaaddawan akka ta’e dubbatanii jiru.


Mootummaa abdii kutate. Mee biyya kam keessatti waraanni Meeshaa akkanaa qabatee magaalaa keessa deemee ummata doorsisa?
Kun Awwadaayi keessa yeroo raayyaan waraana Abiyyii ummata Oromoo irratti dhukaasudha.


Armed Gang In Ethiopia Kills Burayu Town Administrator
Unidentified armed gang has opened fire and killed Burayu town Administrator and security head in Oromia Region of Ethiopia, state media reported.

The gang has killed Commissioner Solomon Tadesse security Administrator of Burayu town, while two police officers and another person are also wounded during the attack happened today, according to the ETV report. Those wounded by the attack are taken to hospital, according to the Oromia Region communications head who spoke with the state broadcaster.

It is indicated that following the attack the town the police has been engaged in investigation and investigating suspects. The people were having lunch when the attack occurred according to another media report- ESAT.

Since coming to power of Prime Minister Abiy Ahmed to power, many innocent people have been target of criminals in Burayu town, which is at the outskirt of the capital, Addis Ababa – at around 25 kilometers distance.

In a related development, in many parts of Ethiopia, including many towns in Oromia Region have been hosting demonstrations organized in support of the ruling coalition Prosperity Party and its chairman Abiy Ahmed. It is not clear if today’s attack is organized by the political forces operating in Oromia Region, which are not happy by the recent demonstrations supporting the ruling coalition.

These are the insiders!!