Buraayyuu: Amma sa’a kana Buraayyuu naannoo marfata Anfoo sakatta’a cimaatu jira.

Buraayyuu
Of eeggannoo!!
Amma sa’a kana Buraayyuu naannoo marfata Anfoo sakatta’a cimaatu jira. Of eeggadhaa!

Ajaahib Jimaa Tooboo


Odeefano ijoo fi Tarkaafii haleellaa boombii WBO’n galgala edaa Magaalaa Naqamtee keessattii


Oduu ”filannoo” dhiisaa!
Humna keessan dirree jiru jabeessaa furmaanii kanaa qofaa!!!!!
Ajaahib Jimaa Tooboo


Waan Oromiyaa keessatti tahuuf habashoota maaltu galcheeti bobboossimee?