“Buli Qeerroo Boolee Lammii: Taabonni Irratti bu’uuf Gadi Rarra’ee ture!!

“Buli Qeerroo Boolee Lammii : Taabonni Irratti bu’uuf Gadi Rarra’ee ture!!

“Buli Qeerroo Boolee Lammii!!
“Lafti asii gaditti argitan Kun Boolee Naannoo Lammii Bulchiinsa Aanaa 11 duubatti argama. Ayyaanni Cuuphaa Osoo Irratti hin Kabajamin dura Taabonni Irratti bu’uuf Gadi Rarra’ee ture. Qeerroon Ija Risaa Samii keessatti arguudhaan Raadaara Isaa keessa eega galfaate booda Misaa’elaa Isaatiin bakkuma dhufetti Ol deebise. Fakkeenyummaan Kun Naannoowwan Finfinnee Kaawwanttis akka Muuxannoo gaariitti Babal’achuu qabaan dhaamsa Kooti.”

~from Tahir Arsicha Shaggar.

Is it  misinformation or disinformation??? by the Habesha propagandists is Mengistu H/M back????? Good bel Salale? hmmmmmmmm!


Muudama abiyii ykn mudama dhala miniliik muude viva lakkii yabbaa garaa jarri boru galaa

Mililiik binensaa diqaala nutti dhale bineensa lammataa Abiyii porojektii bara dhibbaan dura karoorse. Muummen ministiraa Itiyoophiyaa Dr Abiy Ahmed muudama haaraya laatan.

Akka kanaan,
Obbo Masfin Malaakuu sadarkaa ministir deetatti itti gaafatamaa Waajjira Addaa Muummee Ministiraa, Dr Shumatee Gizaaw daayreektara ol’aanaa Eejansii Nageenya odeessaa,
Obbo Kafyaalaw Tafarraa itti aanaa daayreektara ol’aanaa Eejansii Nageenya odeessaa, Obbo Warquu Gaachanaa daayreektara ol’aanaa Wiirtuu Qorannoo fi Misooma Artifishaal Intalajansii,
Obbo Zalaalam Mangistuu itti aanaa koomiishinara Koomiishinii Poolisii Federaalaa tahuun muudamanii jiru jechuun FBCtu gabaase.


PM Appoints Officials
Addis Ababa, February 6, 2019 (FBC) – Prime Minister Dr Abiy Ahmed has appointed the following officials:

1. Mesfin Melaku- Head of Special Office of the Prime Minister with the rank of State Minister

2. Dr Shumete Gizaw- Director General of Information Network Security Agency (INSA)

3. Kefyalew Tefera- Deputy Director General of Information Network Security Agency (INSA)

4. Worku Gachena- Director General of Artificial Intelligence Research and Development Center

5. Zelalem Mengiste- Deputy Commissioner of the Federal Police CommissionF