BreakinYaroo ammaa kana konkolaataan uummata fe’u kamuu Oromiyaa hunda keessaa Finfinnee akka hin seenne bakka hundatti akka hin dabarre dhorkanii jiru.

Breaking !!
Yaroo ammaa kana konkolaataan uummata fe’u kamuu Oromiyaa hunda keessaa Finfinnee akka hin seenne bakka hundatti akka hin dabarre dhorkanii jiru.
 
Warra imala irra jiranis tumanii deebisuu calqabaniiru.
Qeerroo fi qarreen oromiyaa Furmaataa fi Tarkaanfiin fudhatamu maal akka ta’uu qabu yaroo xiqqoo booda ibsa ni goona.

Ammasitti qeerroon bakka jirtu hundatti of qopheessaa.


Ku Buufata konkolaataa Amboo ti.
Guyyaa Kamisa har’aa irraa calqabee Oromiyaa guutuu keessa Transport iin uummata Fedhu kamui Finfinfinnee deemuu waan dhorkaniif uummanni akkanatti rakkachas jira.
Konkolataan gara mana isaaniitti deebi’anii galanii dhaabaa jiru.
Kaabinee fi kaadiree qofatu socho’uu danda’a jechaa jiru.
Oromoo maal fidda jechaa jira nafxanyaan.