#BreakingNews ! Amma Naannoo Affaar Magaalaa Gawwane jadhamutti Daandii guddichi Highway Jabuutii fi Finfinnee wal qunnamsiisu guutumatti cufamee

Amma Naannoo Affaar Magaalaa Gawwane jadhamutti Daandii guddichi Highway Jabuutii fi Finfinnee wal qunnamsiisu guutumatti cufamee.
Ummaatni Mormii guddaan gaggeessa jira..!!
Dhaadannoo isaanii “boordii Filannoo qaama bilisa ta’e miti” jachuun Mormii gaggeessa jiru..!!
Itti muddi…
~ Afar Daily Integration