Breaking Waraanni Sudaan daangaa cabsee lola geggeessaa jiru guyyaa har’aaa kaampiwwan waraanaa Itoophiyaa 2 too’achuu isaa beeksise.

#Breaking : Waraanni Sudaan daangaa cabsee lola geggeessaa jiru guyyaa har’aaa kaampiwwan waraanaa Itoophiyaa 2 too’achuu isaa beeksise.
 
Kaampiwwan kunniin waggaa 26 guutuu loltoota Itoophiyaa harka kan turan yoo tahu, lafa gaaraa fi tarsiimoo loltummaaf haalan barbaachisoo tahaniidhas jedhameera.
Gama biraatiin yeroo birmadummaan biyyaa sarbamee lolli alaan labsame kanatti mootummaan Itoophiyaa callisuudhaan morkattoota biyya keessatti hudhuu fi ajjeesuu itti fufuu isaa ummatatoota biyyattii hedduu dallansee gara diddaa fi fincila waliigalaatti hoofuu akka danda’us sodaatamaa jira.