Breaking: Waraanni mootummaa manneen barnoota irratti summii biifuudhan barattoonni hedduun akka miidhaman maddeen nu gaabasaniiru,

Breaking News: Waraanni mootummaa manneen barnoota irratti summii biifuudhan barattoonni hedduun akka miidhaman maddeen nu gaabasaniiru, wallagga lixaa magaalaa Innaangoo keessatti waraanni mootummaa halkan edaa summii dhiiga nama balaqqamsiisuu fi of wallaachisuun yeroo dheeraaf nama gaggabsu daree barnootaa keessatti firfirsuun barattoonni hedduun miidhamuu fi hospitaala gimbiitti geeffamaa jiraachuun beekameera, kanumaan wal qabatee namoota barattoota kana gara mana yaalaatti geessa jiran waraanni mootummaa akka malee reebuun namoota 30 ol moora waraanatti hidhee jiraachuu maddeen nuuf gabaasaniru.

Gumaa Guddaa


AKKAMIIN OBSINAA?
Maali badiin keenya
Dararamni hanganaa
Hireen saba kootii
Maaf taate akkana?

Guddaaf xiqqaan yaa’ee
Nu dhaana kara hunda
Imimmaan qoruu dide
Oromoo sabni guddaa

Wayyoo yaa lammiiko
Akkam godheen isin furaa?
Qe’ee keessanitti isin fixxe
Summiidhaani na duraa

Dhibeen lammii kootii
Furmaata hin arganne
Iyyinee watwaannus
Namni nu hin dirmanne

Kunoo bara baraan
Imimmaan cobsina
Garaatu nu gubate
Akkamiin obsinaa?

😭😭😭😭😭😭

Godina wallaggaa lixaa aanaa Laaloo Assaabii magaalaa Innaangootti mana barumsaa qophaa’inaa keessa summii raayyaan ittisa biyyaa kaa’een barattooti hedduu miidhamanii hospitaala galanii jiru😭😭

~by Dula Mulugeta Gute.


Waan Wallaga Lixaa Magaalaa Inaagootti ijoolle barnoota irra jiran irratti waanti uumame kun maal?

Gochi wal fakkaataa yeroo heddu Finfinnee keessatti manneen barumsaa Afaan Oromoon barsiisan irratti uumame ture, garuu madda rakkichaa osoo hin ibsamiin hafe.
Suurri Hailu Lelissa Oboro irraa


Wallagga Lixaa” Laaloo Assaabii magaalaa Innaangoo keessatti sababa Mootummaan barattootatti summii biifeef barattoonni hedduun miidhamanii jiru, qaamni dirmatuuf hin dhibe’ waraanni mootummaa namoota gargaarsa garasitti imalan reebuun hidhaa jirti”
oromoo waliif dirmadhaa!


አብይ አህመድ ወለጋን እንደ ሀውዜን አድርጎታል ሌላው ኦሮሞ ፀጥ ብሎ ተኝቷል ይሄ ነው ግን ኦሮሞነት ምነው እነጅዋር ዛሬ ዝም አሉ !!!!😭😭